Een moment geduld a.u.b.

Vraag & antwoord

 • Hoe maak en verstuur ik een nieuwe vragenlijst?

  1. Klik rechts bovenin op "Beheer";

  2. Klik op de groene +


  3. Maak een keuze in type SAQ;


  4. Maak gebruik van de rekentool om de steekproefgrootte te bepalen;


  5. Vul de gegevens in van de vragenlijst;

  6. Maak respondenten aan en koppel deze aan de vragenlijst, of selecteer al bestaande respondenten;


  7. Selecteer de respondenten die de vragenlijst moeten invullen en verstuur de uitnodiging of herinnering;

  8. Plaats eventueel opmerkingen in de te versturen email;

  9. De respondenten ontvangen een persoonlijke email met een link naar de vragenlijst;  10. Analyseer de automatisch teruggestuurde vragenlijsten door middel van de rapportage.

 • Uit hoeveel vragen bestaat de SAQ Extended?

  De SAQ Extended bestaat uit 233 vragen. Deze zijn onderverdeeld in vier treden (trede 2 t/m 5). Bij het aanmaken van een vragenlijst kunt u aangeven voor welke trede u uw organisatie wilt laten certificeren. De respondenten krijgen dan alleen de vragen van die trede (én de lagere treden) om te beantwoorden. Aantal vragen per trede:

  • Trede 2: 38 vragen
  • Trede 3: 105 vragen
  • Trede 4: 185 vragen
  • Trede 5: 233 vragen

 • Wanneer kies ik voor de SAQ Compact of de SAQ Extended?

  De volgende tabel geeft aan wat de verschillen zijn tussen SAQ Compact en SAQ Extended. Deze tabel helpt u te kiezen tussen de twee vragenlijsten.

  Auditvorm

  SAQ Compact

  Korte, eenvoudige versie.
  Bevat 18 thema's, 72 vragen.

  SAQ Extended

  Uitgebreide versie. Vragenselectie op basis van de geselecteerde trede.
  Bevat 233 vragen op de hoogste trede.

  Approved Self Assessment

  Deze versie moet u gebruiken bij de Approved Self Assessment.

  Deze versie mag u niet gebruiken bij de Approved Self Assessment.

  SCL Light

  Deze versie mag u niet gebruiken bij de SCL Light.

  Deze versie moet u gebruiken bij de SCL Light.

  SCL

  Deze versie mag u gebruiken bij de SCL.

  Deze versie mag u gebruiken bij de SCL.

  SCL Original

  Deze versie mag u gebruiken bij de SCL Original.

  Deze versie mag u gebruiken bij de SCL Original.

 • Hoe bepaal ik voor welke trede ik de vragenlijst ga invullen?

  In de SAQ Compact worden vragen gesteld over de verschillende treden. Dit houdt in dat u vooraf niet hoeft te bepalen voor welke trede u de vragenlijst in gaat vullen. De uitkomst van de lijst geeft inzicht met welke thema's u aan de slag moet om een stap verder te komen ten aanzien van gedrag en cultuur.

  Voor de SAQ Extended is het wel vereist dat u vooraf kiest voor welke trede u de vragenlijst gaat invullen. De uitkomst van de lijst geeft een indicatie over die specifieke trede.

 • Sommige werknemers binnen mijn bedrijf hebben moeite met het invullen van de vragenlijst. Zij begrijpen bepaalde termen niet.

  Indien medewerkers moeite hebben met de vragen, leg dan kort uit wat met de vragen bedoeld wordt. En geef hier ook wat voorbeelden bij die zij herkennen.
  Laat de vragen eerst individueel invullen en bespreek ze daarna met elkaar. Bijvoorbeeld door samen een workshop te organiseren of er met meerdere disciplines vanuit het bedrijf een gesprek over te voeren. Door zulke sessies te houden, komen medewerkers met rijkere beelden terug. En dit versterkt het veiligheidsbewustzijn.

 • Ik heb de zelfbeoordeling afgerond en wil mijn organisatie graag laten certificeren. Hoe regel ik dat?

  Neem contact op met een certificerende instelling die aangesloten is bij de SCL: https://www.safetycultureladder.com/nl/hoe-certificeren/ladder-certificerende-instellingen/

  Wacht hier niet te lang mee omdat certificerende instellingen volle agenda's hebben!

 • Voor welke bedrijven is de Webtool geschikt?

  De webtool is geschikt voor elk type bedrijf binnen elke sector. Of u nu opdrachtgever bent of opdrachtnemer, aannemer, ingenieur of leverancier, iedereen kan de interne evaluatie van de veiligheidscultuur uitvoeren.

 • Wat verstaan jullie onder de term V&G in de SAQ Compact?

  In SAQ Compact wordt de term V&G gebruikt. In bijvoorbeeld de bouwsector staat deze afkorting voor veiligheid en gezondheid op de bouwplaats, in het kader van het Arbobesluit. Bij het invullen van deze vragenlijst moet deze term breder worden opgevat. Het gaat niet alleen om de veiligheid en gezondheid van de medewerkers van uitvoerende bedrijven, maar ook om de veiligheid van de (toekomstige) gebruikers en derden.

 • Uit welke vragen bestaat de SAQ Compact?

  SAQ Compact bestaat uit 18 thema’s die overeenkomen met de bedrijfskarakteristieken uit de SCL. Voor elk thema zijn beschrijvingen geformuleerd die passen bij de treden van de SCL. Respondenten geven aan in hoeverre zij zich herkennen in de beschrijvingen:

  • Niet: Het omschreven gedrag is niet zichtbaar binnen de organisatie.
  • Deels: Het omschreven gedrag is niet volledig zichtbaar in de organisatie.
  • Volledig: Het omschreven gedrag is absoluut zichtbaar binnen de organisatie.
  • Niet van toepassing: De respondent heeft geen kennis van het omschreven gedrag.

  Bij de keuze ‘Niet van toepassing’ moet de respondent de reden toelichten in een invulveld.

 • Uit hoeveel vragen bestaat de SAQ Compact?

  SAQ Compact bestaat uit 72 vragen. Deze zijn onderverdeeld in de treden 2 t/m 5. Bij elke vraag moeten de respondenten aangeven in hoeverre zij het eens zijn met de beschrijving: niet, deels of volledig.

 • Wat is het verschil tussen de SAQ Compact en SAQ Extended?

  SAQ Compact is een korte, eenvoudige vragenlijst die geschikt is voor alle medewerkers in een organisatie. Deze vragenlijst leent zich vooral voor een zelfevaluatie om een algemeen beeld van de veiligheidscultuur in een organisatie te krijgen of om een audit voor te bereiden. U kunt het zien als een soort quickscan van de organisatie. Deze SAQ geeft geen trede af, maar laat alleen zien waar de organisatie per thema staat.

  SAQ Extended is een uitgebreide vragenlijst die een gedetailleerd beeld geeft van de veiligheidscultuur in een organisatie. Deze SAQ kent een scoreberekening met een trede-indicatie. U start een SAQ Extended op een gewenste trede. U beantwoordt alleen de relevante vragen voor die (en onderliggende) treden.

 • Hoe wordt de score berekend voor de SAQ Compact?

  SAQ Compact vertaalt de ingevulde vragen naar een score in het volwassenheidsmodel van de Safety Culture Ladder. De resultaten worden gegeven per thema en per trede. Per vraag kunnen er 0, 50 of 100 punten worden behaald. In het eindresultaat wordt de score uitgedrukt in het percentage behaalde punten ten opzichte van het maximaal aantal te behalen punten per trede. De antwoorden die niet van toepassing zijn, worden niet meegerekend.

  Interpretatie van de score:

  Het is mogelijk dat bij bepaalde thema ’s een lagere trede een lagere score heeft dan een hogere trede. Dit heeft te maken met de wijze waarop de vragen in SAQ Compact zijn geformuleerd. Als medewerkers zich bijvoorbeeld bij het thema ‘Werkplekveiligheid’ het meest kunnen vinden in de beschrijving die hoort bij trede 4, dan scoren zij het hoogst op deze trede. Omdat de scores niet cumulatief zijn, wordt er in dit geval lager gescoord op de onderliggende treden.

  Bedenk dat het niet alleen gaat om de score. De uitkomstenr zijn vooral bedoeld om te ontdekken hoe veilig en gezond de organisatie is en aan welke thema’s nog kan worden gewerkt binnen de organisatie om de veiligheid te verbeteren. Zo kunnen de uitkomsten van SAQ Compact worden gebruikt om een GAP-analyse op te stellen. Ook kunnen de uitkomsten worden gebruikt als gespreksonderwerp. Daarbij kan desgewenst nog een afsluitende groepsinvulling wordt gemaakt.

  Door SAQ Compact periodiek te gebruiken kunt u bijhouden wat de voortgang is en welke acties zijn ondernomen.

 • Hoe wordt de score berekend voor de SAQ Extended?

  De SAQ Extended vertaalt de reacties op de vragenlijst naar een ‘score’ op een trede van de Safety Culture Ladder die u voorafgaand aan de vragenlijst heeft opgegeven.

  Per trede moet u minimaal 70, 75 of 80% van de maximale score behalen. De trede wordt dan groen. Uw organisatie voldoet aan de eisen van een bepaalde trede als:

  • is voldaan aan de minimumeisen per bedrijfsaspect van de desbetreffende trede en die van onderliggende treden. Voorbeeld: Als u kiest voor trede 3, dan moet u ook de minimale score voor trede 2 behalen;
  • de som van de gewogen scores over alle bedrijfsaspecten van de trede voldoet aan de minimumeis bij die trede. Het percentage verschilt per trede (70, 75 of 80%)

  U leest meer informatie over tredebeoordelingen in het Handboek van de Safety Culture Ladder →

 • Waar kan ik de puntentelling per antwoord bekijken?

  Voor de SAQ Compact is de puntentelling als volgt:

  • De antwoorden "Niet", "Deels" en "Volledig" geven een score van 0, 50 of 100 punten.
  • Het antwoord “Niet van toepassing” wordt niet meegeteld in de score.

  De puntentelling voor de SAQ Extended kunt u vinden in het certificatieschema van de Safety Culture Ladder. De puntentelling verschilt per gegeven antwoord.

  • Met het antwoord "Weet ik niet" scoort u 0 punten

 • Is de rekenhulp voor het aantal respondenten verplicht of kan ik hiervan afwijken?

  De rekenhulp is voor de SAQ Extended niet verplicht. Deze geeft een indicatie van het aantal respondenten dat nodig is voor een realistisch beeld. Wanneer u wordt gecertificeerd, bepaalt de auditor het aantal personen dat wordt geïnterviewd.

  Voor de SAQ Compact is de rekenhulp wel verplicht doordat deze vragenlijst verplicht is bij de auditvorm Approved Self Assessment. De auditoren kunnen zo toetsen of de SAQ op de juiste manier gebruikt en ingezet is.

 • Uit welke vragen bestaat de SAQ Extended?

  Een overzicht van alle vragen vindt u in het certificatieschema van de Veiligheidsladder. De vragenlijst bestaat uit meerkeuzevragen: ja/nee of volledig/grotendeels/deels/niet.

 • Hoe werkt de taalinstelling?

  De Webtool is in drie talen beschikbaar: Nederlands, Engels en Duits. De SAQ’s zijn ook in het Frans en Noors beschikbaar. U kunt elk moment switchen van taal via het vlaggetje rechts boven de pagina. Bij het aanmaken van een vragenlijst kunt u ook een taal instellen. Uw respondenten krijgen de vragenlijst standaard in de gekozen taal te zien. Maar ook zij kunnen via het vlaggetje de taal wijzigen.

 • Hoe kan mijn collega ook vragenlijsten versturen of de resultaten bekijken?

  Ga via Beheer naar Mijn organisatie. Klik op toevoegen bij Gebruikers beheren en klik op Toevoegen. Vul de gegevens in van uw collega. Onze klantenservice kan uw collega vervolgens de juiste rechten geven. Stuur de gegevens van uw collega naar klantenservice@nen.nl met het verzoek om hem/haar bedrijfsbeheerder te maken.

 • Wat kan ik doen als de respondent de melding krijgt dat de deadline voor het invullen is verlopen?

  Ga naar de desbetreffende vragenlijst. Klik vervolgens rechts op Bewerken. Vul bij Uiterste reactiedatum een nieuwe datum in. Wanneer u deze opslaat, wordt de vragenlijst weer opengesteld voor respondenten.

 • Waar kan ik de ingevulde toelichtingen van de respondenten vinden?

  De gegeven toelichtingen zijn opgenomen in het Excelbestand. Dit bestand kunt u downloaden op het Overzicht van uw vragenlijst.

 • Hoe zet ik mijn proefabonnement om naar een betaald abonnement?

  Wanneer u inlogt, kunt u rechtsboven via Beheer uw abonnement omzetten. Wanneer uw abonnement is verlopen, krijgt u een melding met inloggen. Via deze melding kunt u ook uw abonnement omzetten. Lukt dit niet, neem dan contact met ons op via klantenservice@nen.nl.

 • Mijn (proef)abonnement is verlopen. Zijn mijn aangemaakte vragenlijsten en resultaten verwijderd?

  Nee, wanneer u uw abonnement omzet naar een betaald abonnement, kunt u alle informatie weer bekijken.

 • Kan ik de resultaten groeperen of filteren?

  Ja, u kunt de resultaten analyseren op functieniveau (management of uitvoerend), vestiging en afdeling. De gegeven antwoorden zijn anoniem.

 • Waar kan ik de resultaten downloaden/exporteren?

  Op het Overzicht van uw vragenlijst kunt u een Excelbestand downloaden. Hierin zijn alle antwoorden opgenomen (anoniem). Onder de tab Resultaten kunt u een pdf-bestand downloaden van de scoretabel.

 • Ontvangen de toegevoegde respondenten automatisch een uitnodiging om de vragenlijst in te vullen?

  Nee, dit moet u handmatig doen. Klik de respondenten aan die u wilt uitnodigen en klik op de button Uitnodiging versturen. Vervolgens kunt u de mail versturen.

 • Ik wil als bedrijfsbeheerder ook de vragenlijst invullen. Hoe doe ik dat?

  Maak met uw eigen gegevens (naam en e-mailadres) een respondent aan. Selecteer vervolgens via de pagina Webtool in de rechterkolom de vragenlijst.

 • Krijgen de verschillende functieniveaus (uitvoerend/management) ook andere vragen?

  Nee, de vragen zijn voor alle respondenten hetzelfde.

 • Kan ik een verwijderde vragenlijst weer terugzetten?

  Nee, dat is niet mogelijk.