Een moment geduld a.u.b.

Vraag & antwoord

 • Uit welke vragen bestaat de SAQ Compact?

  De SAQ Compact bestaat uit 18 thema’s die overeenkomen met de bedrijfskarakteristieken uit de SCL. Voor ieder thema zijn beschrijvingen geformuleerd die passen bij de treden van de SCL. Respondenten geven aan in hoeverre zij zich herkennen in de beschrijvingen:

  • Niet: Het omschreven gedrag is niet zichtbaar binnen de organisatie.
  • Deels: Het omschreven gedrag is niet volledig zichtbaar in de organisatie.
  • Volledig: Het omschreven gedrag is absoluut zichtbaar binnen uw organisatie.
  • Niet van toepassing: De respondent heeft geen kennis van het omschreven gedrag.
   Bij deze keuze wordt de respondent gevraagd de reden toe te lichten in een verplicht invulveld.
 • Hoe wordt de score berekend voor de SAQ Extended?

  De SAQ Extended vertaalt de reacties op de vragenlijst naar een ‘score’ op een trede van de Safety Culture Ladder die u voorafgaand aan de vragenlijst heeft opgegeven.

  Per trede moet u minimaal 70, 75 of 80% van de maximale score behalen. De trede wordt dan groen. Uw organisatie voldoet aan de eisen van een bepaalde trede als:

  • is voldaan aan de minimumeisen per bedrijfsaspect van de desbetreffende trede en die van onderliggende treden. Voorbeeld: Als u kiest voor trede 3, dan moet u ook de minimale score voor trede 2 behalen;
  • de som van de gewogen scores over alle bedrijfsaspecten van de trede voldoet aan de minimumeis bij die trede. Het percentage verschilt per trede (70, 75 of 80%)

  U leest meer informatie over tredebeoordelingen in het Handboek van de Safety Culture Ladder →

 • Waar kan ik de puntentelling per antwoord bekijken?

  Voor de SAQ Compact is de puntentelling als volgt:

  • De antwoorden "Niet", "Deels" en "Volledig" geven een score van 0, 50 of 100 punten.
  • Het antwoord “Niet van toepassing” wordt niet meegeteld in de score.

  De puntentelling voor de SAQ Extended kunt u vinden in het certificatieschema van de Safety Culture Ladder. De puntentelling verschilt per gegeven antwoord.

  • Met het antwoord "Weet ik niet" scoort u 0 punten

 • Wanneer kies ik voor de SAQ Compact of de SAQ Extended?

  Auditvorm

  SAQ Compact

  Een korte versie met helder en herkenbaar taalgebruik. Zeer geschikt voor alle medewerkers in een organisatie.

  SAQ Extended

  Een zeer uitgebreide versie. Met name geschikt voor het managementniveau.

  Approved Self Assessment

  Deze versie moet u gebruiken bij de Approved Self Assessment.

  Deze versie mag niet gebruikt worden bij de Approved Self Assessment.

  SCL Light

  Deze versie mag niet gebruikt worden bij de SCL Light.

  Deze versie moet u gebruiken bij de SCL Light.

  SCL Original

  Deze versie mag u gebruiken bij de SCL Original.

  Deze versie mag u gebruiken bij de SCL Original.

  SCL

  Deze versie mag u gebruiken bij de SCL.

  Deze versie mag u gebruiken bij de SCL Original.

 • Ik vind sommige vragen moeilijk te interpreteren voor mijn organisatie, hoe pak ik dat aan?

  Soms hebben bedrijven moeite om de vragen uit de vragenlijst te vertalen naar de eigen specifieke situatie. “Past de vraag wel in onze eigen context?”

  Om antwoord te kunnen geven op die vraag is het belangrijk om de ware gedachte achter de vraag te formuleren. Dat kan door de ‘hoe en waarom-vraag’ te stellen. Waarom is het niet op ons van toepassing? Hoe kunnen we ons zelf wel herkennen in de geschetste situatie? Welke aspecten zijn wezenlijk in de gedachte achter de vraagstelling en hoe hebben wij dat georganiseerd? Hoe handelen we dan? Door te focussen op de bedoeling achter de vraag en na te gaan hoe dat geborgd is in de eigen organisatie kan de vraag ook naar de eigen situatie worden ingevuld.

 • Voor welke bedrijven is de Webtool geschikt?

  De webtool is geschikt voor elk type bedrijf binnen elke sector. Of u nu opdrachtgever bent of opdrachtnemer, aannemer, ingenieur of leverancier, het maakt niet uit.

 • Wat verstaan jullie onder de term V&G in de SAQ Compact?

  In de SAQ Compact wordt de term V&G gebruikt. Deze afkorting wordt in de bouw veelal geassocieerd met veiligheid en gezondheid op de bouwplaats binnen de scope van het Arbeidsomstandighedenbesluit. Bij het invullen van deze vragenlijst dient deze term breder opgevat te worden.

  Het gaat niet alleen om de veiligheid en de gezondheid van de medewerkers van uitvoerende bedrijven, maar ook om de veiligheid van de (toekomstige) gebruikers en van derden. Het gaat dus om bouwplaatsveiligheid én om bouwwerkveiligheid (brandveiligheid, constructieve veiligheid e.d.) én om omgevingsveiligheid. Het is van belang dat er niet alleen zorg besteed wordt aan de veiligheid en gezondheid van de eigen mensen maar ook aan die van de gebruiker en van derden.

 • Is de rekenhulp voor het aantal respondenten verplicht of kan ik hiervan afwijken?

  De rekenhulp is voor de SAQ Extended niet verplicht. Deze geeft een indicatie van het aantal respondenten dat nodig is voor een realistisch beeld. Wanneer u wordt gecertificeerd, bepaalt de auditor het aantal personen dat wordt geïnterviewd.

  Voor de SAQ Compact is de rekenhulp wel verplicht doordat deze vragenlijst verplicht is bij de auditvorm Approved Self Assessment. De auditoren kunnen zo toetsen of de SAQ op de juiste manier gebruikt en ingezet is.

 • Hoe wordt de score berekend voor de SAQ Compact?

  De SAQ Compact vertaalt de reacties op de beschrijvingen naar een 'score' in het volwassenheidsmodel van de Safety Culture Ladder. De resultaten worden gegeven per thema. De totaalscore wordt weergegeven in percentages per beschrijving en per trede. Met iedere beschrijving kunnen er 0, 50 of 100 punten behaald worden. Het percentage geeft het uiteindelijke resultaat weer van het aantal behaalde punten gedeeld door het aantal respondenten. De niet van toepassing antwoorden worden hierbij niet meegeteld.

  Bedenk dat het niet alleen gaat om de 'score'. De uitkomsten zijn vooral bedoeld om te ontdekken hoe veilig en gezond de organisatie is en aan welke thema’s nog gewerkt kan worden binnen de organisatie om de veiligheid te verbeteren. Zo kunnen de uitkomsten van de SAQ Compact gebruikt worden om een GAP-analyse op te stellen. Bovendien kunnen de uitkomsten ook gebruikt worden als gespreksonderwerp, waarbij desgewenst nog een afsluitende groepsinvulling wordt gemaakt. |

  Door de SAQ Compact periodiek te gebruiken kunt u bijhouden wat de voortgang is en welke acties zijn gerealiseerd.

 • Wat is het verschil tussen de SAQ Compact en SAQ Extended?

  De SAQ Compact is een korte versie met helder en herkenbaar taalgebruik. Deze vragenlijst is zeer geschikt voor alle medewerkers in een organisatie en leent zich in het bijzonder voor een zelf-inventarisatie ter algehele beeldvorming of ter voorbereiding van een audit. U kunt het zien als een soort ‘quick-scan’ van de organisatie. Deze SAQ geeft geen trede af, alleen inzichten in waar de organisatie per onderdeel staat.

  De SAQ Extended is een zeer uitgebreide versie welke een zeer gedetailleerd beeld geeft van de veiligheidscultuur binnen een organisatie. Deze SAQ heeft een complexere scoreberekening.

 • Uit hoeveel vragen bestaat de SAQ Compact?

  De SAQ Compact bestaat uit 72 beschrijvingen. Deze zijn onderverdeeld in vier treden. Bij iedere beschrijving dient de respondent aan te geven in hoe verre zij het eens zijn met de beschrijving.

 • Uit hoeveel vragen bestaat de SAQ Extended?

  De SAQ Extended bestaat uit 233 vragen. Deze zijn onderverdeeld in vier treden (trede 2 t/m 5). Bij het aanmaken van een vragenlijst kunt u aangeven voor welke trede u uw organisatie wilt laten certificeren. De respondenten krijgen dan alleen de vragen van die trede (én de lagere treden) om te beantwoorden. Aantal vragen per trede:

  • Trede 2: 38 vragen
  • Trede 3: 105 vragen
  • Trede 4: 185 vragen
  • Trede 5: 233 vragen
 • Uit welke vragen bestaat de SAQ Extended?

  Een overzicht van alle vragen vindt u in het certificatieschema van de Veiligheidsladder. De vragenlijst bestaat uit meerkeuzevragen: ja/nee of volledig/grotendeels/deels/niet.

 • Ik heb de zelfbeoordeling afgerond en wil mijn organisatie graag laten certificeren. Hoe regel ik dat?

  Het certifcatieproces bestaat uit een aantal stappen. Een Ladder Certificerende Instelling toetst de zelfbeoordeling, stelt de behaalde laddertrede vast en reikt het Veilig Bewust Certificaat uit.Alle informatie hierover vindt u op www.safetycultureladder.com

 • Hoe werkt de taalinstelling?

  De Webtool is in drie talen beschikbaar: Nederlands, Engels en Duits. De SAQ’s zijn ook in het Frans en Noors beschikbaar. U kunt elk moment switchen van taal via het vlaggetje rechts boven de pagina. Bij het aanmaken van een vragenlijst kunt u ook een taal instellen. Uw respondenten krijgen de vragenlijst standaard in de gekozen taal te zien. Maar ook zij kunnen via het vlaggetje de taal wijzigen.

 • Hoe kan mijn collega ook vragenlijsten versturen of de resultaten bekijken?

  Ga via Beheer naar Mijn organisatie. Klik op toevoegen bij Gebruikers beheren en klik op Toevoegen. Vul de gegevens in van uw collega. Onze klantenservice kan uw collega vervolgens de juiste rechten geven. Stuur de gegevens van uw collega naar klantenservice@nen.nl met het verzoek om hem/haar bedrijfsbeheerder te maken.

 • Hoe maak ik een nieuwe vragenlijst aan?

  Ga rechtsboven naar Beheer en klik op Nieuwe vragenlijst. Klik daarna op Toevoegen rechtsboven in het scherm. Vul alle gegevens in en klik op opslaan.

 • Hoe bepaal ik voor welke trede mijn organisatie gecertificeerd kan worden? (certificeringsdoelstelling)

  De treden geven de ontwikkelingsfase aan waarin uw organisatie zich op het gebied van veiligheidsbewustzijn bevindt. Elke trede wordt gekenmerkt door een bepaald gedrag van uw medewerkers met de bijbehorende waardering. Deze informatie helpt u uw certificeringsdoelstelling te bepalen.

  Als u de SAQ Compact gebruikt, hoeft u niet vooraf te bepalen op welke trede u gecertificeerd wilt worden. In de rapportage wordt bij de totaalscore de percentages per trede weergegeven. Voor de SAQ Extended is het wel vereist dat u vooraf aangeeft op welke trede u gecertificeerd wilt worden.

 • Wat kan ik doen als de respondent de melding krijgt dat de deadline voor het invullen is verlopen?

  Ga naar de desbetreffende vragenlijst. Klik vervolgens rechts op Bewerken. Vul bij Uiterste reactiedatum een nieuwe datum in. Wanneer u deze opslaat, wordt de vragenlijst weer opengesteld voor respondenten.

 • Waar kan ik de ingevulde toelichtingen van de respondenten vinden?

  De gegeven toelichtingen zijn opgenomen in het Excelbestand. Dit bestand kunt u downloaden op het Overzicht van uw vragenlijst.

 • Hoe zet ik mijn proefabonnement om naar een betaald abonnement?

  Wanneer u inlogt, kunt u rechtsboven via Beheer uw abonnement omzetten. Wanneer uw abonnement is verlopen, krijgt u een melding met inloggen. Via deze melding kunt u ook uw abonnement omzetten. Lukt dit niet, neem dan contact met ons op via klantenservice@nen.nl.

 • Mijn (proef)abonnement is verlopen. Zijn mijn aangemaakte vragenlijsten en resultaten verwijderd?

  Nee, wanneer u uw abonnement omzet naar een betaald abonnement, kunt u alle informatie weer bekijken.

 • Kan ik de resultaten groeperen of filteren?

  Ja, u kunt de resultaten analyseren op functieniveau (management of uitvoerend), vestiging en afdeling. De gegeven antwoorden zijn anoniem.

 • Waar kan ik de resultaten downloaden/exporteren?

  Op het Overzicht van uw vragenlijst kunt u een Excelbestand downloaden. Hierin zijn alle antwoorden opgenomen (anoniem). Onder de tab Resultaten kunt u een pdf-bestand downloaden van de scoretabel.

 • Ontvangen de toegevoegde respondenten automatisch een uitnodiging om de vragenlijst in te vullen?

  Nee, dit moet u handmatig doen. Klik de respondenten aan die u wilt uitnodigen en klik op de button Uitnodiging versturen. Vervolgens kunt u de mail versturen.

 • Ik wil als bedrijfsbeheerder ook de vragenlijst invullen. Hoe doe ik dat?

  Maak met uw eigen gegevens (naam en e-mailadres) een respondent aan. Selecteer vervolgens via de pagina Webtool in de rechterkolom de vragenlijst.

 • Krijgen de verschillende functieniveaus (uitvoerend/management) ook andere vragen?

  Nee, de vragen zijn voor alle respondenten hetzelfde.

 • Kan ik een verwijderde vragenlijst weer terugzetten?

  Nee, dat is niet mogelijk.