Webtool Safety Culture Ladder

De Safety Culture Ladder is een beoordelingsmethode om het veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen (cultuur en gedrag) in bedrijven te meten. Hierbij ligt de nadruk op de veiligheidscultuur van de organisatie.

Met deze webtool kunnen bedrijven een zelfevaluatie uitvoeren als onderdeel van een certificatietraject. De zelfevaluatie kan ook los van een certificatietraject worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld als een nulmeting of om op een laagdrempelige manier kennis te maken met de aspecten van de SCL. Er zijn twee vragenlijsten beschikbaar: de SAQ Compact en SAQ Extended.

Probeer nu
Uw veiligheidscultuur in beeld

Update 22 maart 2023

Update gebruikersrollen en rechten

Een nieuw systeem voor gebruikersrollen en rechten is toegevoegd aan de SCL Webtool. U kunt hierdoor voortaan makkelijk externen toegang geven tot uw online dossier of medebeheerder maken.

U kunt meer lezen over de nieuwe fucties nadat u bent ingelogd.


Meer informatie

Het instrument Safety Culture Ladder

Online dossier

Met de webtool krijgt u toegang tot een online dossier. In dit dossier kunt u zelf documenten plaatsen waaronder de SAQ-rapportage, GAP-analyse, een actieplan, een statement. U kunt als gebruiker, derden (bijvoorbeeld een certificerende instelling of inkoper) toegang geven tot deze documenten.

Voor lezers van het Online dossier

Bent u werkzaam bij een CI? Of bent u opdrachtgever/inkoper? U heeft als lezer inzage in het Online dossier van uw klanten/contractanten. U ontvangt van NEN een e-mail om een wachtwoord aan te maken. Met uw e-mailadres en wachtwoord kunt u vervolgens inloggen en de documenten uit het Online dossier bekijken.

Ga naar het Online dossier

Trainingen

Wilt u meer leren over de Safety Culture Ladder?

Informatiebijeenkomsten over de SCL en ViA

Voor organisaties die aan de slag willen met de SCL of vragen hebben over ViA organiseert NEN informatiebijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten zijn zowel NEN, een certificerende instelling als iemand vanuit de werkgroep ViA aanwezig. We houden deze bijeenkomsten bewust klein. Zo kunnen al uw vragen over certificatie op de SCL en ViA beantwoord worden. 

Introductie in de Safety Culture Ladder

Deze introductietraining gaat in op de inhoud en opbouw van de eisen van de Safety Culture Ladder. De training is interessant voor iedereen die meer wil leren over de achtergrond en opbouw van het schema.

Meer informatie