Webtool Safety Culture Ladder

De Safety Culture Ladder is een beoordelingsmethode om het veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen (cultuur en gedrag) in bedrijven te meten. Hierbij ligt de nadruk op de veiligheidscultuur van de organisatie.

Met deze webtool kunnen bedrijven een zelfevaluatie uitvoeren als onderdeel van een certificatietraject. De zelfevaluatie kan ook los van een certificatietraject worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld als een nulmeting of om op een laagdrempelige manier kennis te maken met de aspecten van de SCL. Er zijn vragenlijsten beschikbaar om te toetsen hoe het met de veiligheidscultuur staat in uw organisatie.

Probeer nu
Uw veiligheidscultuur in beeld

Update december 2023

Nieuwe vragenlijst en Actieplan toegevoegd

Het is vanaf half december 2023 mogelijk om:

  • de nieuwe SAQ te gebruiken voor het toetsen op het nieuwste schema SCL 2.0
  • een actieplan op te stellen mbv een nieuwe functie in de webtool

Meer informatie

Het instrument Safety Culture Ladder

Online dossier

Met de webtool krijgt u toegang tot een online dossier. In dit dossier kunt u zelf documenten plaatsen waaronder de SAQ-rapportage, GAP-analyse, een actieplan, een statement. U kunt als gebruiker, derden (bijvoorbeeld een certificerende instelling of inkoper) toegang geven tot deze documenten.

Voor lezers van het Online dossier

Bent u werkzaam bij een CI? Of bent u opdrachtgever/inkoper? Uw klant kan u toegang verlenen tot het online dossier. Met uw e-mailadres en wachtwoord kunt u vervolgens inloggen en de documenten uit het Online dossier bekijken.

Ga naar het Online dossier

Trainingen

Wilt u meer leren over de Safety Culture Ladder?

Aanvullende training

NEN biedt diverse trainingen aan om het werken met de Safety Culture Ladder te ondersteunen:

  • Introductie in de Safety Culture Ladder
  • Opstarten met de Safety Culture Ladder trede 2/3
  • Masterclass Safety Culture Ladder trede 4/5
  • Diverse auditor trainingen
Complete overzicht