Online dossier

Met het Online dossier kunt u als gebruiker uw opdrachtgevers inzage geven in de stand van zaken van de veiligheidscultuur van uw organisatie voor de gekozen auditvorm. U plaatst zelf de documenten in dit Online dossier en geeft aan wie deze documenten kunnen inzien.

In het Online dossier kunt u de volgende documenten plaatsen:

  • SAQ-rapportage: een rapportage uit de Webtool Safety Culture Ladder met de scores en trede die u heeft behaald op de ladder.
  • GAP-analyse: een analyse waarin u aangeeft welke onderdelen u nog niet heeft behaald voor de volgende trede van de Safety Culture Ladder.
  • Actieplan: een plan met de acties van uw bedrijf voor de komende periode op het gebied van de veiligheidscultuur.
  • SAQ-statement: een verklaring van een certificerende instelling (CI) waarin staat dat de drie hiervoor genoemde documenten aanwezig zijn en kwalitatief voldoende zijn.
    Dit document plaatst u zelf nadat u het van de CI heeft ontvangen.