Self Assessment Questionnaire (SAQ)

De Webtool Safety Culture Ladder bevat 3 vragenlijsten: SAQ (SCL 2.0), SAQ Compact (SCL1.0) en SAQ Extended (SCL 1.0).

Een self assessment questionnaire (SAQ) geeft inzicht in de veiligheidscultuur van een organisatie. Een SAQ vertaalt de ingevulde vragenlijst naar een totaalscore in het volwassenheidsmodel van de Safety Culture Ladder (SCL).

Een organisatie kan een SAQ gebruiken:

  • om een nulmeting uit te voeren, bijvoorbeeld voor een ontwikkel- of verbeterplan;
  • om een algemene zelfevaluatie te doen;
  • als onderdeel van een auditprocedure.

SAQ (SCL 2.0)
Met de introductie van de SCL 2.0 is er in december 2023 ook een nieuwe vragenlijst geïntroduceerd om deze nieuwe versie van de norm te ondersteunen. De vragenlijst bevat 20 vragen. Elk subthema heeft een eigen vraag met een variant voor het management en een variant voor het uitvoerend personeel, waarbij de laatste zoveel mogelijk op B1 taalniveau is geschreven. In tegenstelling tot de SAQ Compact, heeft de SAQ SCL 2.0 wél voor elk subthema een vraag voor beide doelgroepen. Bent u nog niet gecertificeerd en gaat u starten met de SCL? Gebruik dan altijd de SAQ SCL 2.0 om volgens de actuele norm te werken.

SAQ Compact (SCL 1.0)
SAQ Compact is een zelfevaluatie-instrument dat inzicht geeft in de veiligheidscultuur van een organisatie. Het is een soort nulmeting, bedoeld om vooral zelf mee aan de slag te gaan. Het is een leidraad voor verdere ontwikkeling van de veiligheidscultuur in uw organisatie.

SAQ Compact bestaat uit 18 thema’s die overeenkomen met de bedrijfskarakteristieken uit de SCL. Voor elk thema zijn beschrijvingen geformuleerd die passen bij de treden van de SCL. SAQ Compact bevat 12 vragen voor uitvoerende medewerkers en 28 vragen voor management, die allemaal moeten worden beantwoord. De respondenten moeten aangeven in hoeverre zij het eens zijn met de beschrijving.

SAQ Extended (SCL 1.0)
Met SAQ Extended doet u een uitgebreide evaluatie van de veiligheidscultuur in uw organisatie. Door de vragen te beantwoorden kunt u bekijken op welke trede van de ladder u uitkomt. Voordat u de vragenlijst invult, geeft u aan op welke trede u wilt worden gecertificeerd. De respondenten krijgen dan alleen de vragen van die trede (én de lagere treden) om te beantwoorden. SAQ Extended bevat 233 vragen.

De SAQ Compact en de SAQ Extended blijven beschikbaar zolang men zich nog op de SCL 1.0 laat certificeren.

Een keuze maken tussen de SAQ SCL 2.0, SAQ Compact en SAQ Extended
De volgende tabel geeft aan wat de verschillen zijn tussen SAQ Compact en SAQ Extended. Deze tabel helpt u te kiezen tussen de twee vragenlijsten.

Auditvorm SAQ SCL 2.0

Bevat 40 vragen, waarvan 20 voor operationeel personeel en 20 voor management/directie.

SAQ Compact (SCL1.0)

Bevat 12 vragen voor operationeel personeel, 28 vragen voor management/directie.

SAQ Extended (SCL1.0)
Uitgebreide versie. Vragenselectie op basis van de geselecteerde trede.
Bevat 233 vragen op de hoogste trede.
Approved Self Assessment Deze versie moet u gebruiken bij de Approved Self Assessment. Deze versie moet u gebruiken bij de Approved Self Assessment. Deze versie mag niet gebruikt worden bij de Approved Self Assessment.
SCL Light Deze versie moet u gebruiken bij de SCL Light Deze versie moet u gebruiken bij de SCL Light. Deze versie mag u gebruiken bij de SCL Light.
SCL Deze versie mag u gebruiken bij de SCL. Deze versie mag u gebruiken bij de SCL. Deze versie mag u gebruiken bij de SCL.
SCL Original Deze versie mag u gebruiken bij de SCL. Deze versie mag u gebruiken bij de SCL Original. Deze versie mag u gebruiken bij de SCL Original.

Uitkomsten SAQ
De uitkomsten van de SAQ SCL 2.0 en SAQ Compact laten een percentage (%) van de meest gekozen antwoorden zien. De SAQ Extended gebruikt een puntensysteem om een behaalde trede te duiden. De score is een indicatie van de trede op basis van de zelfevaluatie. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De daadwerkelijke trede wordt vastgesteld door een certificerende instelling (CI). De uitkomsten zijn vooral bedoeld om te ontdekken hoe veilig en gezond de organisatie is en aan welke thema’s nog kan worden gewerkt binnen de organisatie om de veiligheid te verbeteren.

Lees meer over de treden, scores en beoordelingscriteria