Self Assessment Questionnaire (SAQ)

De Webtool Safety Culture Ladder bevat twee vragenlijsten: SAQ Compact en SAQ Extended.

Een SAQ geeft inzicht in de veiligheidscultuur van een organisatie. Een SAQ vertaalt de ingevulde vragenlijst naar een totaalscore in het volwassenheidsmodel van de Safety Culture Ladder (SCL).

Een organisatie kan een SAQ gebruiken:

  • om een nulmeting uit te voeren, bijvoorbeeld voor een ontwikkel- of verbeterplan;
  • om een algemene zelfevaluatie te doen;
  • als onderdeel van een auditprocedure.

SAQ Compact
SAQ Compact is een zelfevaluatie-instrument dat inzicht geeft in de veiligheidscultuur van een organisatie. Het is een soort nulmeting, bedoeld om vooral zelf mee aan de slag te gaan. Het is een leidraad voor verdere ontwikkeling van de veiligheidscultuur in uw organisatie.

SAQ Compact bestaat uit 18 thema’s die overeenkomen met de bedrijfskarakteristieken uit de SCL. Voor elk thema zijn beschrijvingen geformuleerd die passen bij de treden van de SCL. De vragen van de SAQ Compact zijn gesplitst naar type medewerker: operationeel personeel (12 vragen) of management/directie(28 vragen). De respondenten moeten aangeven in welke beschrijving zij zichzelf of het bedrijf het meeste herkennen. Alle vragen zijn verplicht.

SAQ Extended
Met SAQ Extended doet u een uitgebreide evaluatie van de veiligheidscultuur in uw organisatie. Door de vragen te beantwoorden kunt u bekijken op welke trede van de ladder u uitkomt. Voordat u de vragenlijst invult, geeft u aan op welke trede u wilt worden gecertificeerd. De respondenten krijgen dan alleen de vragen van die trede (én de lagere treden) om te beantwoorden. SAQ Extended bevat 233 vragen.

Een keuze maken tussen SAQ Compact en SAQ Extended
De volgende tabel geeft aan wat de verschillen zijn tussen SAQ Compact en SAQ Extended. Deze tabel helpt u te kiezen tussen de twee vragenlijsten.

Auditvorm SAQ Compact

Bevat 12 vragen voor operationeel personeel, 28 vragen voor management/directie.

SAQ Extended
Uitgebreide versie. Vragenselectie op basis van de geselecteerde trede.
Bevat 233 vragen op de hoogste trede.
Approved Self Assessment Deze versie moet u gebruiken bij de Approved Self Assessment. Deze versie mag niet gebruikt worden bij de Approved Self Assessment.
SCL Light Deze versie mag u gebruiken bij de SCL Light. Deze versie mag u gebruiken bij de SCL Light.
SCL Deze versie mag u gebruiken bij de SCL. Deze versie mag u gebruiken bij de SCL.
SCL Original Deze versie mag u gebruiken bij de SCL Original. Deze versie mag u gebruiken bij de SCL Original.

Uitkomsten SAQ
Beide SAQ's vertalen de ingevulde vragenlijst naar een totaalscore in het volwassenheidsmodel van de Safety Culture Ladder. De score is een indicatie van de trede op basis van de zelfevaluatie. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De daadwerkelijke trede wordt vastgesteld door een certificerende instelling (CI). De uitkomsten zijn vooral bedoeld om te ontdekken hoe veilig en gezond de organisatie is en aan welke thema’s nog kan worden gewerkt binnen de organisatie om de veiligheid te verbeteren.

Starten met de SAQ