Een moment geduld a.u.b.

SAQ

De Webtool Safety Culture Ladder biedt twee vragenlijsten aan: SAQ Compact en SAQ Extended. De SAQ is een middel waarmee u inzicht kunt verschaffen over de veiligheidscultuur binnen uw organisatie. Een SAQ vertaalt de reacties op de vragenlijst naar een totaalscore in het volwassenheidsmodel van de Safety Culture Ladder (SCL).

De SAQ’s worden door organisaties o.a. gebruikt:

  • om een nul-meting t.b.v. een ontwikkel- of verbeterplan te doen;
  • om een algemene zelfinventarisatie te doen;
  • als onderdeel van een auditprocedure.

SAQ Compact

De SAQ Compact is een zelfbeoordelingsinstrument dat inzicht geeft in de veiligheidscultuur van uw organisatie en die van uw medewerkers. Het is een soort 0-meting, bedoeld om vooral zelf mee aan de slag te gaan. Dit inzicht, in combinatie met uw ambities, is een goede leidraad voor verdere ontwikkeling van de veiligheidscultuur binnen uw organisatie.

De SAQ Compact bestaat uit 18 thema’s die overeenkomen met de bedrijfskarakteristieken uit de SCL. Voor ieder thema zijn beschrijvingen geformuleerd die passen bij de treden van de SCL. De SAQ Compact bevat 72 beschrijvingen die allemaal beantwoord moeten worden. De respondent dient aan te geven in welke mate zij het eens zijn met de beschrijving.

SAQ Extended

Met de SAQ Extended kunt op een gemakkelijke manier tot een zelfverklaring komen. Door het beantwoorden van de vragen kunt u bekijken op welke trede van de ladder uitkomt. Voordat u de vragenlijst invult, geeft u aan op welke trede u gecertificeerd wilt worden. De respondenten krijgen dan alleen de vragen van die trede (én de lagere treden) om te beantwoorden. De SAQ Extended bevat totaal 233 vragen.

Een keuze maken tussen SAQ Compact en SAQ Extended

De volgende tabel geeft aan wat de verschillen zijn tussen de SAQ Compact en de SAQ Extended en helpt u in uw keuze tussen de twee vragenlijsten.

Auditvorm

SAQ Compact

Een korte versie met helder en herkenbaar taalgebruik. Zeer geschikt voor alle medewerkers in een organisatie.

SAQ Extended

Een zeer uitgebreide versie. Met name geschikt voor het managementniveau.

Approved Self Assessment

Deze versie moet u gebruiken bij de Approved Self Assessment.

Deze versie mag niet gebruikt worden bij de Approved Self Assessment.

SCL Light

Deze versie mag niet gebruikt worden bij de SCL Light.

Deze versie moet u gebruiken bij de SCL Light.

SCL Original

Deze versie mag u gebruiken bij de SCL Original.

Deze versie mag u gebruiken bij de SCL Original.

SCL

Deze versie mag u gebruiken bij de SCL.

Deze versie mag u gebruiken bij de SCL Original.

Uitkomsten SAQ

De SAQ vertaalt de reacties op de vragenlijst naar een totaalscore in het volwassenheidsmodel van de Safety Culture Ladder. De score is een indicatie van de trede op basis van de zelfbeoordeling. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De daadwerkelijke trede wordt vastgesteld door een Ladder Certificerende Instelling (LCI). De uitkomsten zijn vooral bedoeld om te ontdekken hoe veilig en gezond de organisatie is en aan welke thema’s nog gewerkt kan worden binnen de organisatie om de veiligheid te verbeteren.

Lees meer over de treden, scores en beoordelingscriteria →


Inloggen

Abonnement aanvragen? Klik hier