Vraag en antwoord

Analyseren
Kan ik de resultaten groeperen of filteren?

Ja, u kunt de resultaten analyseren op functieniveau (management of uitvoerend), vestiging en afdeling. De gegeven antwoorden zijn anoniem.

Waar kan ik de ingevulde toelichtingen van de respondenten vinden?

De gegeven toelichtingen zijn opgenomen in het Excelbestand. Dit XLS bestand kunt u downloaden via uw vragenlijst.

Waar kan ik de resultaten downloaden/exporteren?

Op de pagina van uw vragenlijst kunt u 2 type bestanden downloaden;

  • een PDF: deze bevat de resultatentabel die gebruikt kan worden voor het Online dossier
  • een Excel bestand: een overzicht van alle gegeven antwoorden (geanonimiseerd) voor het bekijken van de door respondenten gegeven toelichtingen 

Hoe kan mijn collega ook vragenlijsten versturen of de resultaten bekijken?

Ga naar uw Mijn omgeving en klik op Mijn organisatie. Aan de linkerkant staat een menu met daarin Gebruikers beheren. Hier kunt u een collega toevoegen en de rol van bedrijfsbeheerder geven. Uw collega heeft dan dezelfde rechten als u en kan dus vragenlijsten bewerken, bekijken en versturen.