Vraag en antwoord

Vragenlijst
Hoe maak en verstuur ik een nieuwe vragenlijst?

Log eerst in op de Webtool. Klik vervolgens rechtsboven op uw naam om naar Mijn omgeving te gaan.

 1. Via Mijn respondenten kunt u uw collega's toevoegen die u een vragenlijst wilt sturen
 2. Vervolgens kunt u via Mijn vragenlijsten een nieuwe vragenlijst aanmaken
 3. Wanneer u deze opslaat kunt u de toegevoegde respondenten selecteren en een uitnodiging sturen

Wanneer u ingelogd bent kunt u ook deze tour volgen. We nemen u dan mee in de werking van de tool.

Ik wil als bedrijfsbeheerder ook de vragenlijst invullen. Hoe doe ik dat?

Ga naar de vragenlijst die u zelf wilt invullen. KIik op + Respondent. U komt vervolgens in de lijst met alle respondenten van uw organisatie. Hier staat ook uw eigen e-mailadres tussen. Selecteer uw e-mailadres en klik onderaan op Selectie toevoegen. In het overzicht van de respondenten die gekoppeld zijn aan de vragenlijst kunt u nu uw persoonlijke link kopieren via het "schakel icoontje". 

Is de rekenhulp voor het aantal respondenten verplicht of kan ik hiervan afwijken?

De rekenhulp is voor de SAQ Extended niet verplicht. Deze geeft een indicatie van het aantal respondenten dat nodig is voor een realistisch beeld. Wanneer u wordt gecertificeerd, bepaalt de auditor het aantal personen dat wordt geïnterviewd.

Voor de SAQ Compact is de rekenhulp wel verplicht, doordat deze vragenlijst verplicht is bij de auditvorm Approved Self Assessment. De auditoren kunnen zo toetsen of de SAQ op de juiste manier gebruikt en ingezet is.

Krijgen de verschillende functieniveaus (uitvoerend/management) ook andere vragen?

Bij de SAQ Compact zijn de vragen gesplitst naar type medewerker. Er zijn 12 vragen voor operationele medewerkers. Er zijn 28 vragen voor management/directie.

Ontvangen de toegevoegde respondenten automatisch een uitnodiging om de vragenlijst in te vullen?

Nee, dit moet u handmatig doen. Ga naar de vragenlijst en klik de respondenten aan die u wilt uitnodigen. Klik onderaan op de button Uitnodiging versturen. Vervolgens kunt u de mail aanpassen en versturen.

Sommige werknemers binnen mijn bedrijf hebben moeite met het invullen van de vragenlijst. Hoe kan ik de vragen voorzien van een toelichting?

Indien medewerkers moeite hebben met de vragen kunt u kort toelichten wat er bedoeld wordt. Ga hiervoor naar de vragenlijst en klik rechts op Bekijk de vragenlijst. Via de button Toelichting  kunt u per vraag iets invullen. Geef hierbij wat voorbeelden die zij herkennen.

U kunt natuurlijk ook de vragen eerst individueel invullen en daarna met elkaar bespreken. Bijvoorbeeld door samen een workshop te organiseren of er met meerdere disciplines vanuit het bedrijf een gesprek over te voeren. Door zulke sessies te houden, komen medewerkers met rijkere beelden terug. En dit versterkt het veiligheidsbewustzijn.

Wanneer kies ik voor de SAQ Compact of de SAQ Extended?

Het invullen van een zelfevaluatie (Self Assessment) is een essentiële stap die nodig is bij (certificatie op) de SCL. Er zijn twee typen voor zelfevaluatie beschikbaar:

 • SAQ Compact (korte, eenvoudige versie)
 • SAQ Extended (uitgebreide versie)
Auditvorm SAQ Compact

Bevat 12 vragen voor operationeel personeel, 28 vragen voor management/directie.

SAQ Extended
Uitgebreide versie. Vragenselectie op basis van de geselecteerde trede.
Bevat 233 vragen op de hoogste trede.
Approved Self Assessment Deze versie moet u gebruiken bij de Approved Self Assessment. Deze versie mag niet gebruikt worden bij de Approved Self Assessment.
SCL Light Deze versie mag u gebruiken bij de SCL Light. Deze versie mag u gebruiken bij de SCL Light.
SCL Deze versie mag u gebruiken bij de SCL. Deze versie mag u gebruiken bij de SCL.
SCL Original Deze versie mag u gebruiken bij de SCL Original. Deze versie mag u gebruiken bij de SCL Original.
Respondenten krijgen de melding dat de deadline is verlopen. Hoe zet ik de vragenlijst weer open?

Ga naar de desbetreffende vragenlijst. Klik vervolgens naast de titel van de vragenlijst op Bewerken . Vul bij Uiterste reactiedatum een datum in de toekomst in. Wanneer u deze opslaat dan wordt de vragenlijst weer opengesteld voor respondenten.

Kan ik een verwijderde vragenlijst weer terugzetten?

Nee, dat is niet mogelijk.

Waar kan ik de puntentelling per antwoord bekijken?

Voor de SAQ Compact is de puntentelling als volgt:

 • Er wordt niet gewerkt met punten, maar met percentages van meest gekozen antwoord. Zo ziet men snel welk deel van het totaal aantal respondenten een bepaalde stelling heeft gekozen.
 • Het antwoord “Niet van toepassing” wordt niet meegeteld in de score.

De puntentelling voor de SAQ Extended kunt u vinden in het certificatieschema van de Safety Culture Ladder. De puntentelling verschilt per gegeven antwoord.

 • Met het antwoord "Weet ik niet" scoort u 0 punten.

  Ik kan geen respondenten importeren, hoe los ik dit op?

  Om respondenten te importeren moet uw importbestand voldoen aan de onderstaande voorwaarden.
   

  • Het bestand is in het formaat Excel (.xlsx of .xls) of CSV (.csv of .txt)
  • Het bestand bevat minimaal de volgende kolommen:
   • Achternaam
   • E-mailadres (let op: zonder spaties!)
   • Functieniveau bevat de waarden operations of management (zonder hoofdletter).
   • Vestiging wanneer uw bedrijf maar één vestiging heeft, kunt u hier bijvoorbeeld 'hoofdkantoor' invullen.
   • Afdeling

  De meest gemaakte fouten tijdens het importeren zijn op basis van de onderstaande velden:

  • Emailadres: controleer op spaties achter het emailadres, deze mogen niet voorkomen.
  • Functieniveau: mag alleen operations of management bevatten, (zonder hoofdletters).
  Hoe bepaal ik voor welke trede ik de vragenlijst ga invullen?

  In de SAQ Compact worden vragen gesteld over de verschillende treden. Dit houdt in dat u vooraf niet hoeft te bepalen voor welke trede u de vragenlijst in gaat vullen. De uitkomst van de lijst geeft inzicht met welke thema's u aan de slag moet om een stap verder te komen ten aanzien van gedrag en cultuur.

  Voor de SAQ Extended is het wel vereist dat u vooraf kiest voor welke trede u de vragenlijst gaat invullen. De uitkomst van de lijst geeft een indicatie over die specifieke trede.