Vraag en antwoord

Actieplan
Waar vind ik de GAP analyse?

Als je een actieplan maakt wordt de GAP analyse ook meteen gemaakt. Hier hoef je dus niets extra's voor te doen.

De GAP is het verschil tussen de behaalde trede en de ambitietrede.

Wat is een Actieplan?

Een actieplan is een middel om het gat tussen de gerealiseerde trede en de ambitietrede om te zetten in uitvoerbare acties. Deze functionalitiet zullen we in de loop van de komende weken uitrollen. Zodra het actieplan beschikbaar is zullen we ook de inhoud van deze vraag en antwoord sectie aanvullen.

Wat heb ik nodig voor een Actieplan?
  1. Een Compact 2.0 (SCL 1.0) vragenlijst ,OF

  2. Een SAQ (SCL2.0) (nieuw sinds dec. 2023) vragenlijst,

  3. deze vragenlijst dient minstens door 1 persoon ingevuld te zijn.

  4. de vragenlijst is ook afgerond, m.a.w. de deadline is verstreken.

De vragenlijsten Extended en Compact (zonder toevoeging) voldoen niet.

Hoe en waarom voeg ik een actie toe?

Per vraag  wordt getoond wat de huidige trede is en wat de ambitietrede is.
Als de huidige trede lager is dan de ambitie trede, betekent dit dat het bedrijf nog niet op het niveau is waar het wil zijn. Dit kun je per vraag zien.

Vanuit de antwoorden blijkt dat je op trede 2 bent, maar je wil naar 3 (of hoger)

Dan kun je per vraag een actie toevogen waarin je aangeeft wat je gaat doen om dit te verbeteren, wie het gaat coördineren en wanneer het af is.